Teamverantwoordelijke mobiliteit (m/v/x)

Sollicitaties afgesloten

Omschrijving

Stad Aalst werft aan:

Teamverantwoordelijke mobiliteit (m/v/x)

Ben jij een coach die inzet op samenwerking? Zit project- en procesmatig werken in je genen? Wil jij meewerken aan het Aalst van de toekomst? Wil je je graag inwerken in de specifieke materie van mobiliteit? Lees dan snel verder!

Hieronder vind je een beknopte beschrijving van deze vacature. Raadpleeg de informatiebundel op www.aalst.be voor uitgebreide informatie.

Functieprofiel:

De dienst Omgevingsbeleid staat in voor het opzetten van een overkoepelende ruimtelijke ontwikkelingsstrategie en de vertaling daarvan in thematische en gebiedsgerichte projecten en acties, over de verschillende werkdomeinen van de teams. De dienst Omgevingsbeleid bestaat uit 3 teams:

 • Team mobiliteit
 • Team planning en stadsvernieuwing
 • Team natuur en duurzaamheid

De stad Aalst werkt aan een duurzame transitie naar een kwaliteitsvolle stad op mensenmaat. Dankzij het samenspel tussen de 3 teams verkrijgen we maximale impact op deze transitie.

Jouw belangrijkste uitdagingen:

 • Je bent, vanuit je leidinggevende positie, verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van het team.
 • Je coacht medewerkers om optimale prestaties, betrokkenheid en verdere persoonlijke ontwikkeling te behalen. Door jouw persoonlijke aanpak kom je tot de beste resultaten, en dit terwijl jouw team zich gewaardeerd en gelukkig voelt.
 • Je bent sterk in het plannen en organiseren van het werk en stelt op basis van objectieve criteria een werkverdeling op.
 • Je kan m.b.t. planningsinitiatieven in de rol van projectleider duiken na de inwerkingsperiode.
 • Je zorgt voor een uniforme, klantvriendelijke en kwalitatieve dienstverlening binnen het team volgens vastgelegde termijnen en intern opgestelde richtlijnen.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming en stimuleert communicatie binnen het team zodat het beleid en de medewerkers goed geïnformeerd en betrokken zijn.
 • Je rapporteert over voortgang en resultaten en fungeert als aanspreekpunt / signaalfunctie voor en naar het beleid.
 • Je zorgt voor een correcte en tijdige budgetopvolging en signaleert tijdig mogelijke knelpunten.
 • Je werkt actief aan een intern én extern netwerk en je onderhoudt deze contacten op regelmatige basis.
 • Je bent een rolmodel op het vlak van het betekenis geven aan onze organisatiewaarden, nl. samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid.
 • Je fungeert, in samenwerking met je diensthoofd, als bruggenbouwer tussen jouw team en het beleid.

Verwacht:

Jij…

 • bent in het bezit van een masterdiploma of gelijkwaardig onderwijs
 • hebt geen masterdiploma maar beschikt wel over 3 jaar (project)leidinggevende ervaring of 3 jaar ervaring in een van de ruimtelijke thema’s (vb. mobiliteit, ruimtelijke ordening, openbare werken, omgevingsbeleid, onderhoud openbaar domein, … ) en slaagt in de niveau- en capaciteitstest.
 • hebt affiniteit met Mobiliteit en bent bereid je hierin snel in te werken.
 • kan de principes van project- en procesmanagement toepassen.
 • bent sterk in het motiveren van werknemers en stuurt hen aan om zichzelf te ontwikkelen.
 • bent analytisch sterk , legt makkelijk verbanden tussen gegevens, denkt oplossingsgericht en trekt vlot sluitende conclusies.
 • bent in staat om beslissingen te nemen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht actie te ondernemen om de genomen beslissingen uit te voeren.
 • bent in staat om proactief doelen te stellen en nauwgezet actieplannen uit te tekenen waarbij je de juiste personen en middelen inschakelt binnen de beschikbare tijd.
 • bent sterk in samenwerken, zowel binnen de eigen dienst als met andere stadsdiensten, bestuursorganen en relevante partners.
 • communiceert op een klantgerichte en constructieve manier en je biedt een kwalitatieve dienstverlening en objectieve ondersteuning.
 • reageert kalm en resultaatgericht op stress, zie je prioriteiten helder, zowel voor jezelf als voor je team.
 • handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert de vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • gaat in conflictsituaties steeds op zoek naar een compromis en je fungeert als een bruggenbouwer.

 

Aanbod:

Stad Aalst…

 • biedt je een gevarieerde job in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid centraal staan, want “Samen bergen verzetten, da’s klasse!”.
 • heeft een voltijds contract van onbepaalde duur als teamverantwoordelijke Mobiliteit (bediendestatuut) in de aanbieding waarbij je werkt in een systeem van flexibele arbeidstijd.
 • biedt je een loon binnen weddeschaal A1a-A3a (met een basisbrutowedde tussen 3500,01 EUR / maand en 6159,05 EUR / maand). Relevante anciënniteit komt in aanmerking, zowel uit de openbare sector, privésector of als zelfstandige. De door jou ingediende tewerkstellingsattesten worden onderzocht en vervolgens wordt de relevante anciënniteit bepaald.
 • geeft je de kans om aan de slag te gaan in het centrum Aalst, nl. in het administratief centrum (adres: Werf 9). Structureel telewerk is mogelijk na een inloopperiode van 12 maanden.
 • vult jouw loon verder aan met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en een fietspremie. Daarnaast voorzien we uiteraard alles wat je nodig hebt om jouw functie goed uit te oefenen (laptop, GSM met abonnement).
 • voorziet een aantrekkelijke verlofregeling, waarbij je onmiddellijk recht hebt op verlof.
 • biedt een divers pakket aan voordelen, daar lees je hier alles over.

Maar hoe solliciteer je nu?

 • Solliciteren doe je via de knop ‘Solliciteer nu’ waar je tot en met 16 januari 2023 een recent cv en jouw diploma kan opladen.

Een sollicitatie bestaat uit:

 • een niveau- en capaciteitstest, enkel indien je niet beschikt over een masterdiploma maar wel over de gevraagde ervaring, die plaatsvindt tussen17 januari en 24 januari 2023.
 • een online intakegesprek, dat plaatsvindt op 26 januari 2023.
 • een assessment, dat plaatsvindt tussen 30 januari en 3 februari 2023 (waarschijnlijk op 30 januari of 1 februari 2023).
 • een mondeling gedeelte met voorbereidende opdracht ter plaatse, dat plaatsvindt op 10 februari 2023.

Om je goed voor te bereiden op een sollicitatie bij stad Aalst, vind je hier de beste sollicitatietips. www.aalst.be/werken-voor-aalst/sollicitatietips

Blijf je toch achter met vragen?

 • Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Ciska De Bock, recruiter via 0471 99 37 53 of via jobs@aalst.be.
 • Voor meer informatie over jouw kandidatuur kan je tussen 9u en 17u terecht bij Shani Bisback, dossierbeheerder via 053 72 32 50 of via jobs@aalst.be.
 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Elien Muylaert, diensthoofd Omgevingsbeleid via elien.muylaert@aalst.be.