zna

Vacature: 1

Over ons

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) is de grootste gezondheidszorgorganisatie van België. Op tien sites omvat de groep 3 algemene ziekenhuizen, zeven dagcentra, zes gespecialiseerde ziekenhuizen, een psychiatrisch verzorgingstehuis en een woonzorgcentrum.
ZNA staat voor kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg.

De invloedssfeer van ZNA strekt zich uit over 32 gemeenten. Hiermee bereikt ZNA potentieel ruim een miljoen inwoners. In de stad Antwerpen behaalt ZNA een patiëntenaandeel van 44%.

ZNA stelt zo’n 6.300 mensen te werk, waaronder 600 artsen.
In 2019 telde ZNA circa 2.500 bedden en werden 51.000 mensen gehospitaliseerd (opgenomen met overnachting). Daarnaast kregen 71.000 patiënten een behandeling in dagkliniek. Er waren ook 600.000 ambulante patiënten.

In een grootstad als Antwerpen heeft ZNA bij uitstek een sociale rol. Sinds de start van ZNA is de sociale toegankelijkheid van de zorg er in alle ZNA-ziekenhuizen op vooruitgegaan. Daarvan getuigen ook alle organisaties van kansarmen, waarmee ZNA permanent overlegt en bijstuurt waar nodig. Zo heeft de invoering van de waarborgregeling ervoor gezorgd dat mensen van wie de papieren niet in orde waren, nu systematisch in orde zijn/worden gebracht.